okt 212014
 

Ez az írás eredetileg 2012. október 22-én jelent meg A mi Pilvaxunkban. Végiglapoztam 2009-től milyen írások születtek a Forradalom évfordulója alkalmából,  Édesanyámmal készült beszélgetést találtam a legméltóbbnak arra, hogy ismét címlapra kerüljön.

Aligha van  olyan család Magyarországon, amelyben szülő, nagyszülő, dédszülő valamilyen módon ne lett volna érintett a Forradalom alatt és után. Elég volt lemenni kenyérért, sorban álláskor ávós, vagy ruszki lövedék ártatlan életet oltott ki. Október 23-a és az azt követő napok eufóriája, reménye semmivé vált november 4-én, előbb a levert szabadságharc, a példátlan megtorlások, majd az undorító gulyáskommunizmus, az ellopott és elhazudott “rendszerváltoztatás” tett pontot Forradalmunk történetére, amelyet 50. évfordulóján, példátlan módon ismét meggyalázott Gyurcsány rendőrterrorja! Amikor könyörögve kérték a Nyugat segítségét, ígéreteket kaptunk bőséggel, tettek helyett! Napjainkban Washingtonban és Brüsszelben láthatjuk mit várhattunk, mit várhatunk ezektől az impotens szuperhatalmaktól. Ugyanannyira “szövetségeseink”, mint a dicső  és testvéri Szovjetunió volt. A magyar kommunisták és posztkommunisták ma is azt teszik Brüsszelben és Washingtonban, amit Kádár tett november 4-én, a ruszki csapatok hivatalos behívásával!

Persze illő volna ünneplő szavakat mondani, de október 23-a ugyanúgy november 4-e is egyben, mint ahogyan a születés is a halálhoz vezető út kezdete! Mégis itt a pillanat, hogy házainkra kitűzzük a zászlót, lelkünket ünnepi díszbe öltöztessük, méltóképpen emlékezzünk Forradalmunkra! Ennek szellemében fogadjátok szeretettel az alábbi beszélgetést, egy magyar család története ’56-ról, a szemtanú hitelességével!

***

56 esztendeje nemzetünk megelégelte a kommunisták rémuralmát, minden idők legtisztább, kezdetben vértelen forradalmával néhány napra megszabadult zsarnokaitól. Az utókor pedig fejet hajt a hősök sírja előtt, haragtól izzik lelkünk, hogy a katarzis, a bűnösök méltó büntetése elmaradt! Nemcsak a ruszki tankok lánctalpain érkező bitorlóké, hanem azoké is, akik kortársként élnek közöttünk, akik 2006-ban csak azért tonfával, viperával, gumilövedékkel ontottak vért, mert az éleslőszer azért mégsem eurokonform! Ám szívük szerint azt használták volna…

Az akkor 16 éves Pesti Srác, ha a ruszkik, vagy a karhatalmisták sortüze, vagy Kádár hóhéra nem vette volna el életét, ma 72 éves lenne… Az idő kérhetetlen és gyakran kegyetlen, akik látták, átélték és még ma is tudják ’56 igazságát, napról napra kevesebben vannak. Aligha létezik olyan magyar család, amelynek életét így vagy úgy, ne befolyásolta volna a Forradalom, a megtorlások, a “puha” diktatúra és az elhazudott, ellopott “rendszerváltozás”…

Családunk sem kivétel ez alól. Hitvesem nagyapját Esztergomban, a Sötét-kapunál lőtték le karhatalmisták, nem csinált semmit, éppen arra vezetett útja… négy árva maradt utána! Az ártatlanul meggyilkolt emberek neveit emléktábla őrzi, Édesanyám – hála a Jóisten akaratának -, itt van közöttünk, elmondhatja, hogyan élte át azokat a napokat, órákat és milyen hatással volt további életére a Forradalom leverése. A mi Pilvaxunk asztalai mellett, az ő történetével tisztelgünk 1956-os Forradalmunk előtt.

31 éves voltál akkor, 1956 őszén életed egyik legnehezebb időszaka zajlott. Szeptemberben temettétek el édesapádat – Nagyapát -, három öcséd és édesanyád Budapesten, te Székesfehérváron éltél, gyermekgyógyászként a kórházban laktál és dolgoztál. Milyen körülmények között, hogyan értesültél a Forradalom kitöréséről? Voltak Székesfehérváron is megmozdulások?

1956. október 21-én Budapesten voltam, mint minden hétvégén, mióta Édesapámat eltemettük. Másnap reggel, a szombathelyi gyorssal utaztam vissza Székesfehérvárra, a pályaudvaron nagy volt a nyugtalanság, a gyorsra felszállt utasokat többször igazoltatták egyenruhások. Székesfehérvárra érkezvén a kórházba, munkahelyemre mentem. Azokban a hetekben Nyugat-Magyarországon dizentéria-járvány tombolt, teltház volt az osztályon, még a földön, matracokon is beteg gyermekek feküdtek. Október 23-a 1956-ban is keddre esett, reggel bekapcsoltam a Kossuth Rádiót, ahol szokatlan dolgokat hallottam: hol zene szólt, hol híreket olvastak be. Végeztem a napi munkámat, a kórház igazgatója délben egybehívta az ott dolgozókat, közölte, hogy Budapesten “zavargás” tört ki,  felszólított bennünket, hogy mindenki végezze munkáját, a mi feladatunk a betegek ellátása.

Később hallottuk, hogy Székesfehérváron is voltak megmozdulások, de én a kórház területét nem hagytam el. Csak napokkal később tudtuk meg, hogy Budapesten a Rádió, Székesfehérváron a rendőrség épülete előtt volt lövöldözés. November 4-ig abban a tudatban éltünk és dolgoztunk, hogy kiharcoltuk szabadságunkat.

– Mit tudtál családodról, hogyan tartottátok a kapcsolatot?

Édesanyám és három öcsén Budapesten éltek, telefon-összeköttetés volt, naponta tudtunk beszélni egymással.

– A Forradalom győzelme után azonnal megkezdődött a konszolidáció? A saját bőrötökön is éreztétek a kedvező változások lehetőségét?

A kórház védett terület volt, a munka lekötött, de állandóan azt hallottuk, hogy kimennek az oroszok, Nagy Imre vette át a kormányt, mindenki bizakodó volt. Mindenszentek újra ünnepnap lett, a templomok zsúfolásig megteltek hívőkkel, mindenki vidám és optimista  volt.

– Milyen volt az ellátás a kórházban, volt elegendő gyógyszer, kötszer, infúzió? Fűtöttek, volt mit enni adni az ápoltaknak? A boltokban kaphatók voltak alapvető élelmiszerek?

A kórházban zavartalanul működött a betegellátás, volt gyógyszer, kötszer, fűtés és élelem. Ausztria felől folyamatosan érkezetek a segélyszállítmányok, nyugatról a Vöröskereszt küldeményei, ezekből jutott nekünk is. Mindenki felvette a munkát. Nem hallottam arról, hogy hiány lett volna alapvető élelmiszerekből a városban.

– Nov.4-e híre hogyan ért el Székesfehérvárra? Voltak-e harcok, ellenállás a városban, vittek-e be sebesülteket a kórházba?

A kórház mellett voltak az orosz laktanyák, abban a tudatban voltunk, hogy elmennek, lestük a harckocsik mozgását, azt láttuk, hogy a városközpont felé vették az irányt. Az éterből hallottuk Nagy Imre segélykiáltását, hallgattuk a budapesti és a Szabad Európa Rádió adásait is. Tudomásunk szerint volt ellenállás, de mi nem hagytuk el a kórházat, megnövekedett az ellátásra szorult sebesültek száma is, de ennek a gyermekosztályon nem voltak jelei.

– Meséld el budapesti utatokat, amikor a röntgenfilmekért mentetek! Ez már nov. 4-e után volt?

Igen, ez már 4-e után történt. A kórházban elfogytak a röntgenfilmek, így a budapesti Radiológiai Klinikáról kaptunk utánpótlást, de el kellett értük mennünk. A kórház személyautójával indultunk, volt hely a kocsiban, felajánlották, hogy menjek velük. Az a hír járta, hogy Budapesten éheznek, nem tudtuk, hogy a vidék Budapestet bőven ellátta élelmiszerrel, én két nagy bőröndbe csomagoltam ennivalót. Budapest határában, Kamaraerdőnél a vöröskeresztes zászlóval ellátott kocsinkra lőttek – hogy kik, azt nem tudtuk -, szerencsére a golyók célt tévesztettek. Beérve a Kálvin térre, szinte ismeretlen várost találtunk. Leszakadt villanyvezetékek, fölborított villamoskocsik és szanaszét heverő holttestek töltötték be a teret. Harcok akkor éppen nem voltak arrafelé.

Édesanyám lakásába mentem, de zárva találtam, volt kulcsom. Az otthonuk elhagyatottnak látszott, rendetlenség volt, a vasalt ruha hegyekben állt az ebédlőasztalon, az ágyak vetetlenek voltak, úgy nézett ki, ide már senki nem akar visszatérni. Édesanyám testvéréhez mentem, ő szintén nem volt otthon, megtudtam, hogy kényszermunkára vitték az Emkéhez, romeltakarításra. Öregasszony létére két nagy vödörben cipelte az üvegcserepeket, végtelenül el volt keseredve, méltatlannak látta az ország és benne a saját helyzetét. Azt hitte, hogy családom emigrált, őt és engem itt hagytak, nem hitte el, hogy hozzám utaztak Székesfehérvárra. 

Hazafelé egész úton kétségek közt gyötrődtem, de Fehérvárra érkezve, hála Istennek, otthonomban találtam Édesanyámat és két fiatalabb fivéremet. 

– Akkor mesélték el, hogy előtte Budapesten elvitték a két öcsédet. Hogyan történt?

A Népszínház utcában laktak, közel a Köztársaság térhez, ahol a pártház ostroma és a kazamatákba bebörtönzött hazafiak kutatása, a Forradalom egyik jelentős eseménye volt. Az egész háztömböt bekerítették a karhatalmisták, a pincékből az összes férfit kiparancsolták az utcára, így az én 17 és 23 éves öcséimet is. A Keleti pályaudvarhoz terelték őket, itt először egy alagsori terembe zsúfolták valamennyiüket, ahol egy idő után, a falból kivezető csöveken, valami gáznemű anyagot fújtak be, kitört a pánik, azt hitték gázzal gyilkolják meg őket. Öcsémet emelték az egyik nyíláshoz, égő gyufával próbálták beazonosítani az anyagot, de az levegő volt. Ezt követően a Keleti pályaudvar elé vezették őket, ahol soronként, arccal a falnak állították a férfiakat, hátuk mögött egy tank állt gépfegyverrel, a katona várta a tűzparancsot. Mielőtt az első lövés eldördült volna, – fivéreim elmondása szerint -, a Baross tér jobb oldalán lévő szálloda ablakából, a géppuskást lelőtték. Valaki elkiáltotta magát, hogy “Meneküljünk!” és hosszú futás, nagy kerülővel tett út után fivéreim hazajutottak. Ekkor határozták el, hogy eljönnek értem Székesfehérvárra és együtt elhagyjuk a hazát.

– Mikor és hogyan kelt útra két öcséd? Egyikük várandós feleségével, másikuk önállóan? Hogy jutottak át a határon, mikor kaptál először hírt róluk?

Legidősebb öcsém, hat hónapos várandós feleségével saját motorral indult nyugat felé, először Kapuvárra mentek, az ottani kórházba és ott kaptak segítséget a határ átlépéséhez. Bécs alatt voltak egy osztrák lágerban, majd Svájcban telepedtek le.

Hírt kaptunk arról, hogy egy Székesfehérvárról nyugatra induló teherautón van egy hely, középső öcsém arra szállt, egy nagy üveg forró kakaó és egy svájcisapka volt minden, amit magával vitt. Ő is Ausztriában volt egy menekülttáborban, majd az USA-ban telepedett le. Két öcsém nem is tudott egymásról. Édesanyám és legkisebb öcsém úgy döntöttek, hogy itthon maradnak.

-Hogyan szereztetek tudomást két emigrált öcséd sorsáról?

Miután “disszidáltak”, az itthon maradt családtagokat is üldözték, álnéven kaptam a kórházban egy levelet Amerikából. “Magyar Zoltán” szerepelt a borítékon feladóként, “Székesfehérvári kórházban dolgozó orvosnak” volt címezve. Ez a felbontott levél végigjárta a kórház összes orvosát, mire hozzám került. Felismertem öcsém írását, arról tájékoztatott, hogy Amerikában van és vár bennünket… Svájcba emigrált öcsém és felesége sorsáról úgy szereztem tudomást, hogy a Szabad Európa Rádió és a többi nyugati adó, állandóan közvetítette a kiérkezett magyarok itthon maradt családtagjainak az üzeneteket: “Aki hallja, adja át!!!” Rengeteg ilyen üzenettel volt tele az éter; az embereket virágnyelven, álnéven próbálták tudósítani, annyira félt mindenki attól, hogy távozásukért a rezsim, az itthon maradottakon áll bosszút.

– Hogyan indult pl. a kórházban, a városban az u.n. “kádári konszolidáció”?

Úgy folytattuk, ahogy a Forradalom alatt is tettük: dolgoztunk. Lassanként elindult az élet, a koncepciós perekről, akasztásokról mélyen hallgattak. A Szabad Európát zavarták, büntették, ha valakiről megtudták, hogy hallgatja. Én azért éreztem rettenetesen magam, hogy a családunk szétszakadt.

– Mit gondolsz, ha nincs november 4-e, ruszki megszállás, sortüzek, koncepciós perek, akasztások, vérbosszú,  vagyis ha nem verik le a Forradalmunkat – másképp alakulhatott volna családod sorsa és azzal együtt az életed?

Teljesen másképp. Közvetlenül Édesapánk halála után, az addig szoros kötelékben élő családunk szétesett. Ha nincs november 4-e, testvéreim nem emigráltak volna, az összetartozás enyhítette volna Édesapám elvesztése miatt érzett fájdalmunkat. Négyünkből hárman diplomás emberek voltunk, öcséim is tudtak volna egzisztenciát teremteni. Édesanyám abban az időben u.n. kisiparos volt, háztartási faárut gyártottak egy kis műhelyben, amely rajtuk kívül néhány alkalmazottnak is szerény megélhetést biztosított. A Forradalom győzelme esetén, biztos hogy nem tekintettek volna rájuk osztályellenségként, keresett árút gyártottak, bőven lehetett volna a műhelyt fejleszteni. A teljesen kilátástalan életkörülményeik miatt, a hatvanas években ők is emigráltak, Édesanyám Amerikában élő öcsémhez ment, legkisebb öcsém pedig Svájcba, ahol fogtechnikusi szakmát szerzett, önálló labort nyitott.

– Mit gondolsz, milyen lenne most az életünk, ha győz a Forradalom?

Ha az akkor felszínre tört magyar életerőt nem fojtják el, ha nincsenek a nyakunkon idegen megszállók és bérenceik, ha nem emigrál több százezer ember, ha nem egy eszement ideológia mentén szervezték volna életünket, nagyon rövid idő alatt morálisan és gazdaságilag is talpra állhattunk volna. Bár a hatvanas évektől elviselhetőbb volt az élet, mindvégig hazugságban éltünk, a legtöbben gyűlöltük a rendszert. Nem igaz, hogy a “kádári kisembernek” jó sorsa lett volna, a falusi gazdák utódait lakótelepi ketrecekbe zárták, minden ember élete korlátozva volt, akár az anyagi lehetőségek, akár a szabad mozgás, szabad élet tekintetében. A hetvenes években a gazdaságilag életképtelen rendszert már csak külső forrásokból, vagyis hitelekből voltak képesek finanszírozni, ilyen mélyre nyúlnak máig megnyomorított életünk gyökerei. Ennél is nagyobb pusztítást végeztek a lelkekben, látszólag tűrték, valójában üldözték a szabad vallásgyakorlást, elhazudták a történelmünket, múltunkat, a világ legtisztább Forradalmáról pedig ellenforradalomként beszéltek. Az akkor feltörő energiák szétfoszlottak, a kommunisták utódai ma is reszketnek azért, hogy visszatérjenek a hatalomba és ott folytassák, ahol Kun Béla, Rákosi, Kádár, Apró, Biszku és késői utódaik abbahagyták. Ha ezt hagyjuk, megérdemeljük a sorsot, ami vár ránk!

  5 hozzászólás - “A Forradalom idején…”

 1. Kedves Kriszta és Rudi!

  Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek a hozzászólást, édesanyád versét és Cseh Tamás dalát pedig különösen! Édesanyákról esik szó, akkor elmondom, hogy a fenti írásom okán megkeresett a Lánchíd Rádió, és 22-én este 9-kor a Privát napló című műsorban 10-15 percig élőszóban is elmondta a fent olvasható történet részleteit. Amint elérhető lesz a Hangtárban, megírom a hivatkozást. (Legközelebbi barátaimat SMS-ben értesítettem a műsor előtt.)

  Rudi, Neked is köszönöm az írást és a linkeket. Bár én sem – mi sem – mentünk el a helyi megemlékezésre (nem olvasom a helyi újságot, nagyrészt ugyanazok szerkesztik, amikor még a megyei pártbizottság szócsöve volt…), így nem tudtam, hogy hol és mikor lesz. Ellenben belőlem az váltott ki óriási csalódást, hogy tegnap átmenve a városon, egy kezemen meg lehetett volna számolni a lobogókat! Hihetetlen! A mi házunkon március 15-e és november 4-e között folyamatosan leng, akkor is ha nincs nemzeti ünnep! Ebben példát vehetünk az USA-ról, vagy Svájcról! A Rudi által írt érdektelenségnek lehetnek társadalomlélektani okai is, hiszen túl vagyunk három választáson, három és fél évre stabilnak látszik a kormányzat pozíciója (igaz a mostani összehangolt támadások, EU-ból kizárás lehetőségének a lebegtetése, ismét Orbán külföldről vezérelt megbuktatásának jelei miatt, ideje volna egy újabb Békemenetnek, ahová úgyis elmegyünk, ha kell!

  Arról se felejtkezzünk el, hogy október 23-a egyben Kapisztrán Szent János ünnepnapja is.

  Kérdésedre Kriszta, hová lett a videó, egyszerű a válasz: a megosztó portálról időnként eltűnnek dolgok, ezen a honlapon sok beágyazás szerepelt, évekre visszalapozva a Pilvaxot, néha szembesülök azzal, hogy vannak elfeketedett filmek. “Kárpótlásul” egy másik, fogadjátok szeretettel!

 2. Én nagyon felbosszantottam magam azon, hogy itt Kaposváron – bár délelőtt nem esett az eső –, alig néhányan vettünk részt a városi megemlékezésen. Talán 100-nál is kevesebben, nem számoltam, de sosem voltunk még ennyire kevesen, és ebbe bele van számolva az MSZ(M)P koszorúzó bizottsága is, meg az onnan a DK-ba átigazolt Kolber elvtárs.

  Pedig nekünk abban a szerencsében van részünk, hogy két emlékművünk van. Egyik a Csokonai közben álló Nagy Imre szobor, másik a Berzsenyi parkban 2006-ban felállított Szabadság Angyala emlékmű – egy helyi művész Gera Katalin alkotása. Az ünnepség abból áll, hogy előbb a Nagy Imre szobornál mond beszédet egy meghívott vendég, és a Déryné Vándor Színtársulat ad műsort, majd az ünneplők átvonulnak a kb. 300 méterre lévő Szabadság Angyalához, és ott a Kaposvári Egyetem diákjainak megemlékező műsorát nézzük meg.

  Nem tudom, másutt mi a helyzet, de nem lehet sokkal jobb, mivel az utazási irodák már az előző napokban győzelmi jelentéseket tettek közzé, hogy a hosszú hétvégére minden wellness és nem wellness szállodai hely megtelt! Elfajzott egy nemzedék ez. Mulatni elmennek (pedig állítólag minden harmadik ember mélyszegény), de hogy legalább előtte – nem helyette, előtte! – elmennének egy tiszteletadásra a hősöknek, azt nem.

  2006-ban egyébként a kaposvári Szabadság Angyala mentett meg attól, hogy én is szenvedő alanya legyek a posztkommunista pogromnak. Mentem volna fel én is az Astoriához, de úgy éreztem, hogy itt a helyem, ha már egyszer helyi művész alkotását avatjuk, ami ráadásul nagyon szép. Plusz ráadásul egykori külföldre menekült ’56-osok adták rá össze a pénzt, és néhány eljött az avatásra.

  És ha már 2006 – azt hiszem, ’56 kapcsán ez az 50. évforduló már mindig említésre kerül majd, bevonul a történelembe – hadd linkeljem be ide az akkori eseményekről írt versemet. Igaz nem szemtanúként, csak a tudósításokból, videó filmekből, vett tapasztalataim alapján vetettem papírra. Sőt, mivel három ’56-tal kapcsolatos versem van hadd legyen itt mind.

  Dal 2006 október 23-ról

  Pongrátz Gergely emlékére

  Metamorfózis 1956-2006

 3. Édesapám nem sokkal múlt 14 éves ’56-ban, a nagyfiúk igazából nem is engedték meg nekik, fiatalabbaknak, hogy a forradalom után rejtegetett fegyvereket akár csak megérintsék. De benne volt a bandában, hosszú hónapokat jelentett ez neki is, tinédzserként az Andrássy úton…

  Hadd osszam meg veletek Édesanyám versét!

  D. Bencze Erzsébet: Sosem kérdeztem

  Sosem kérdeztem,
  milyen volt, mikor
  – mikor álmaidból felverve –
  a dzsipbe tuszkoltak,
  s milyen nyomot hagyott
  a világ szennye a falakon,
  és ifjú lelkedben elárvult
  forradalmunk röpke dicsősége
  a pince hűvösén, hol
  darabokra hullatták jövődet. –

  Sosem kérdeztem,
  milyen ízű volt a reggeli kávé,
  hánykor hozták az ebédet,
  vajon volt-e matrac ágyadon,
  és hányszor ébresztett
  puskadörgés nyirkos hajnalokon;
  mert – ugye – voltak álmaid
  egy igaz, szabad Magyarországról?

  Sosem kérdeztem,
  számoltad-e, hány imbolygó lépést
  tettél meg a kopár börtönudvaron
  – a harc nélküli, megfáradt
  forradalom emlékeivel szívedben –,
  hol pattogó vezényszavak,
  a bakancsok ütemes koppanása
  és az utcáról behallatszó
  lánctalpak zörgése törte meg
  a félelem nyomasztó csendjét. –

  Reményeid töredéke széthullott,
  csak foszlányok léptek helyükbe,
  mikor az öntudatot már
  felőrli a csüggedés, Isten felkarol,
  minden könnyedért mosolyt ad,
  és áldást a megpróbáltatások idején.
  Mostanra halálod már magasabb
  rendű értelmezést kapott. –

  Mielőtt darabokra törne
  a pislákoló emlékezet,
  megcsendült bennem a csend:
  a titkok tudóivá váltam. –
  Akkor nem kérdeztem,
  most már nem kérdezhetem,
  viszont jól tudom: hogy sima
  homlokodra mitől vésett barázdákat
  idejekorán az emlékezés, és miért
  nem szeretted soha keserűn a kávét…

  http://www.artpresszo.hu/content/sosem-k%C3%A9rdeztem

  És a végére egy kis Cseh Tamás a Corvin közi fiúkról.

 4. Mi történt a videóval?

 5. Devecseri Gábor:
  LÁTTAM HAMUSZÍN ARCOTOK

  Mint falusi utcák sorát
  a hullott akáclevelek,
  úgy borítják a Körútat
  az apró üvegcserepek.

  Ifjú elvérzett, nő elhullt,
  és füstbe fult a kisgyerek,
  hogy harminc órával tovább
  lehessetek miniszterek.

  Kórház kigyulladt, ház omolt,
  gaz ágyú robbantott lakást,
  hogy három órával tovább
  éltessétek a csalást.

  Láttam hamuszín arcotok,
  s mikor már ifjak vére folyt,
  halogató ajkatokon
  a szinte kedélyes mosolyt.

  Őrizve méltóságotok,
  mely akkor már sehol se volt,
  mit bántátok a pusztítást,
  hogy gyermek égett, ház omolt?

  Vagy tudtátok előre már?
  Én a leginkább ezt hiszem:
  készültetek rá hidegen
  s így nem lepett meg semmisem.

  De mégis. Így van! Az a hős,
  semmiből-nőtt ifjú sereg,
  amely titeket elsöpört,
  tán titeket is meglepett.

  És tán egy csöpp csodálkozás
  szállta meg lárva-arcotok,
  hüllőszemű, brosura-szívű,
  tomboló hivatalnokok!

  Mindegy! Lefordult sorsotok.
  Három óráért vertetek!
  Kenetes szókkal szólnotok
  ne legyen három percetek!

  Mint falusi utcák sorát
  a hullott akáclevelek,
  úgy borítják a Körútat
  az apró üvegcserepek.

  Csikorog léptünk. De szívünk
  a tetszhalálból fellobog.
  Vérzik a város, a haza,
  de élni tud, de élni fog.

  Mert el nem veszhet semmisem:
  megrázkódott a temető,
  és tisztító leszámolásra
  legyilkoltak léptek elő.

  Velük erősebb a haza,
  mely megvívta a szent tusát
  s még ég és vérzik száz sebe:
  ne rakjatok rá brosurát!

  Nem ólmos szólam kell a sebre,
  a kín lángjait felszitó,
  de tiszta kézből és ajakról
  puha tépés, emberi szó.

  1956. október 30.

 Minden vélemény számít! Várjuk a hozzászólásokat!

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kötelező

Kötelező

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .