szept 082017
 

Nő és férfi egymásra találnak, szerelembe esnek,  életüket így vagy úgy összekötik. Családot alkotnak, gyermekeket nemzenek, felnevelik őket. Minden élőlényben dominál a faj- és önfenntartás ösztöne, a szerelem szeretkezésben kiteljesül, két sejt eggyé válik, új élet fogan. Azt gondolom, abban a pillanatban, amikor a sejtek osztódni kezdnek, és otthonra lelnek az anyaméhben, akkor a Jóisten lélekkel ajándékozza meg azt az akkor még pár milliméteres embert. Nincs két egyforma lélek, még az egypetéjű ikrek között sem. Lélek nélkül, ember az ember?

Tizenhat hetes magzat

A fogantatás pillanatában kódolva van  halálunk. Ha valaki hívő, számára az a pillanat nem pusztán az anyag életfunkcióinak leállása, hanem egy új, túlvilági élet kezdete. Jézus kereszthalála és feltámadása, vagy Lázár visszahívása a halálból bizonyít. Hitem szerint túlvilági sorsunkat földi cselekedeteink határozzák meg.

Élet és halál összetartozik, ám utóbbit tudatunkkal nehezen tudjuk felfogni. Szeretteink űrt hagynak maguk után, bennünk olyan fájdalom lobban, amely szinte porrá éget. Azután letudjuk ami még itt hátravan, bizakodhatunk az égi viszontlátásban. Önáltatás? Lehetséges. De hitünk még erőt ad.

Iszonyatos ez a világ, amelyben élünk. Lassan lepereg a XXI. sz. első negyede, talán annyira nem förtelmes ma még, mint a XX. volt. Nem égnek el másodpercek alatt százezrek termonukleáris támadásban – ártatlan civilek, nem felfegyverezett haderő -, nem fagynak meg magyarok százezrei a Donnál, de mégis a levegőben lóg valami szörnyű pusztulás előszele, akár politikára, akár a Föld gyógyíthatatlan sebeire gondolunk. Túlnépesedés, járványok, éhínségek, fogyó ivóvíz, Európa idegen megszállása. A történelem kegyetlen dolog, az idő folyamán úszva, borzalmakkal szembesülünk.

Itt állunk önmagunkban, tizenötmillióan, akik magyarul beszélünk, részekre szakítva alkotunk nemzetet. Településeken élünk, tesszük a dolgunkat. Sokan családi körben, gyermeket nevelünk, vagy elképzeljük milyen lesz majd, ha egyszer világra jön, Gondozzuk időseinket, – már ha gondozzuk őket -, s ha egyszer letelik az időnk, 40 felett, vagy 90 felett nagyon fájdalmas a búcsú. Az a búcsú, amely kikerülhetetlenül közeledik… Mindezeket azért írtam le, mert foglalkoztat a gondolat, hogy mi lesz az itt maradókkal és az elmenőkkel. A halálnak és a hozzá vezető útnak sokak által bejárt ösvényei vannak, ha betegség mutatja az irányt. Háborúra, természeti katasztrófákra nehezebb felkészülnünk. A halálnak ezer arca van, de jön, feltartóztathatatlanul ideér…

Megénekelték: “Ha szólít az Úr, légy készen, indulnod kell!” Legyünk készen mindahányan, kérem az Urat, segítsen a ránk váró fájdalom elviselésében.

Nemzeti gyásznap

 Szerző: - 15:59  Vélemény? »
jan 232017
 

Ady Endre:
Halottak napján

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.

Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón…
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!…

Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk –
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!

A fénykép forrása.

 

 

Gyász

 Szerző: - 12:53  1 hozzászólás »
jan 212017
 

A Magyar Kultúra Napjáról készültem emlékezni, amikor érkezett a hír: magyar középiskolás diákok égtek benn egy autóbuszban, a Verona melletti autópályán. Kit ne ütne szíven a sok értelmetlen halál, fiatal, még éppen szárba szökött életek válnak semmivé, tragikus hirtelenséggel? Leírhatatlanul fájdalmas erre gondolni, s arra, hogy akár a mi középiskolás gyermekeink is szénné éghetnek bármikor egy balesetben. Ha azt írjuk, hogy őszinte részvétünk és osztozunk az itt maradottak fájdalmában, semmit nem mondtunk…

Egyebet nem tehetünk, imáinkkal kérjük az Urat, segítsen elviselni az elviselhetetlent!

(Kép: larenta.it)

okt 222016
 

Széchenyi Lánchídja alatt áll Ezerkilencszázötvenhat, a túlparton Kettőezertizenhat. Közöttük hatvan esztendőt sodor a hömpölyögő Duna, hajnal van, ködös pára lepi, mégis tisztán látják egymást. Ötvenhat tükröt fog a kezében, Tizenhat egy palackot tart, abban papír, néhány kézzel írt sorral. Tudja, üvegbe zárt levelet a jövőnek szokás küldeni, reméli, ha bedobja a Dunába, áttöri az idő függönyét, s átjut a túlpartra, a címzetthez. Azt is tudja, ennek a levélnek meg sem kellett volna íródnia, annyira nem fontos ma már… Arra a gondolatra, hogy bele kell néznie Ötvenhat tükrébe, félelem önti el, homlokán kövér izzadságcseppek gyöngyöznek.

Ötvenhat pedig áll csendesen, nem győz csodálkozni, nem érti, hogy mi történt velünk. Ötvenhatban Kárpáthazát még magyarok lakták. Ötvenhat emlékezetében elevenen él az aradi bitó fájdalma, az első kommunista rémuralom, a világháborúk minden kínja, a Trianonban elvesztett nemzet haldoklása. Ötvenhaton átgyalogoltak a náci német és a kommunista orosz hordák, halottak százezreit, porrá égetett országot hagyva maguk mögött. Ötvenhatra ráültettek moszkovita kommunista idegenszívű diktátorokat, Szabad Nép félórákra kényszerítették, felállva tapsoltatták, kínzókamrákban gyötörték, deportálták, üldözték, el akarták venni még hitét is.

Egy csendes őszi napon Ötvenhat úgy gondolta, hogy elég volt ebből. Forradalmat tetszettek csinálni? Dehogy tetszettek! Elindultak Bem tábornok szobrához, egymásba karoltak, ezzel varázsolva a történelmet lelkek forradalmává. Órák alatt eltakarították a gyűlölt szimbólumokat, Sztálin szobrát, vöröscsillagokat, kivágták a mocskos címert a lobogóból, és felemelték a lyukas zászlót a szélbe. A többi már jött magától, falra írták, hogy „Ruszkik haza!”, arra gondoltak, kezükbe veszik sorsukat, élhető, polgári Magyarországot építenek fel. Ennyire egyszerű volt!

De megszólaltak a fegyverek, lőttek, s ők visszalőttek. Elhitték: győzött a Forradalom, Karácsonyra már véget ér Magyarország visszafoglalása, elkezdődik újjáépítése. De akadt egy Csermanek nevű gazember, aki nevét adta ahhoz, ami már régen eldőlt: hívó szavára százezer ruszki zúdult ismét az országra, a srácok pedig fegyvert fogtak, amíg éltek harcoltak. Akik nem estek el a harcmezőn, bitón, börtönökben végezték, még a végtisztességet is megvonva tőlük, arccal a föld felé kaparták el őket. A maradék ellenállókra, fegyvertelen tömegre sortüzek zúdultak Mosonmagyaróvártól Salgótarjánig. Bosszúhadjárat indult, miközben megindult a világ legaljasabb „konszolidáció”-ja…

Ötvenhatnak két tévedése volt, hitt a Nyugatnak és bízott a jövőben. Nem mérte fel, hogy Trianon a Nyugat mérhetetlen gonoszságának, aljasságának és ostobaságának szörnyszülöttje, nem mérte fel, hogy Jaltában úgy odalöktek bennünket Sztálinnak, mintha nem lettünk volna majd’ ezer éven át védőbástyájuk a keleti hordákkal szemben… A Nyugat a Szabad Európa Rádió hullámhosszain áltatta őket, „érkezik a segítség”, közben jót röhögtek a markukba, mit nekik a magyar vér?!? Ez az a hitvány Nyugat, amihez mi mindig tartozni akartunk…

Ötvenhat bízott a jövőben. Abban a jövőben, amely csak szavakban vállalta a Forradalom örökségét. A tömeggyilkosok ágyban, párnák közt haltak meg, elsikkasztották felelősségre vonásukat. A kommunista utódpárt zsoldosai még az ötvenedik évfordulón is ártatlan megemlékezők vérét ontották a pesti flaszterra. Mikor emelnek vádat ezért, mikor halljuk az ügyész kérdéseit a bírói pulpitus előtt?

A Lánchíd alatt állva Ötvenhat csodálkozik, kérdéseket tesz fel. Eldobtuk az életünket magunkért, gyermekeinkért, hazánkért, de értetek is – gondolja. Örökül hagytuk nektek Forradalmunkat, mihez kezdtetek vele?

Ötvenhat nem tud Tizenhat eszével gondolkodni. Ötvenhatot Horthy, Klebersberg tanítói nevelték, nem hazugságokat tanító, cinkossá lett tanítók; Ötvenhat vasárnaponként templomba járt, esténként kezét imára kulcsolta, naponta többször beszélt Istennel. Ötvenhat emberei kollégiumi szobákban, füstös presszókban, erdők csendjében összedugták fejüket, beszélgettek egymással, gondolatokat cseréltek. Tudták, a gyermek Isten ajándéka, nekik a várandósság nem teher, hanem áldott állapot volt, a portákat gyermekzsivaly töltötte be élettel. Ők értették Vörösmarty Szózatnak üzentét, ősi táncokat, dallomokat; nem szennyezték a magyar szót; s mindig szerszámot ragadtak dologidőben. Ez a hozomány több erőt adott Ötvenhatnak, mint a megszerzett fegyverek.

A Lánchíd alatt, Ötvenhat gondolataiba mélyedve, némán megfogja tükrét, mégsem mutatja fel, a folyamra helyezi, nézi, ahogy lassacskán elsüllyed…, majd indulni készül.

A rakparti lépcsőre palackot sodor a víz, lehajol érte, elolvassa Kétezertizenhat levelét, két rövid mondat:

Köszönjük!

+
Bocsássatok meg, immár holttá váltunk magunk is.

dec 282015
 

Írva vagyon: Amennyiben azt látjátok, hogy templomaimban meggyaláznak engem és jelképeimet, tudjátok, hogy az idő hamarosan eljő…

Döbbenetes dolog történt, Advent negyedik vasárnapján, a téli napforduló idején, amikor a Fény győzelmet arat a Sötétség fölött, Pilisszántón, a Boldogasszony Kápolnában álló Boldogasszony szobor szemét ismeretlenek fekete festékkel fújták le, meggyalázták nemzeti zászlónkat is. (Részletek itt olvashatók.)

Írva vagyon: Amennyiben azt látjátok, hogy templomaimban meggyaláznak engem és jelképeimet, tudjátok, hogy az idő hamarosan eljő….
Norvégiában és Nyugat Európa számos országában, daruval szerelik le a templomokról a kereszteket, összegyűjtötték a Jézus képeket. Spanyolországban sokkal kevesebb Betlehemet állítottak, mint korábban, politikailag korrekt módon, hogy ne irritálják az igazhitűeket. Szakítva a hagyományokkal, a Pápa Urbi et Orbi áldását sem mondta el hatvan nyelven, “Mert hát, nem szabad beemelni az Urbi et Orbi áldásába a nemzeti hitvallást és büszkeséget többé. Le kell parancsolni a világ színpadáról az ott évente kétszer, egy-egy pillanatra fellépő nemzetet, hazát és nemzeti nyelvet is.” (Bayer Zsolt)

Amikor Csíksomlyón Pünkösdkor összegyűlünk, azzal azonos időben Pilisszántón is szentmisét imádkoznak. Pilisszántó szakrális hely. Pilisszántón meggyalázták hitünket, hazánkat, mindent ami szent számunkra.

Azt gondolom, nincs tovább, nincs miről beszéljünk. Vége van.

“Az idő közel van, készüljetek!”

Vajon milyen lesz?

 Szerző: - 12:50  Vélemény? »
okt 312015
 

Mottó 1.

“…mit mutatunk fel,

ha nálunk pihen meg a halál?”

(Ismerős Arcok zenekar)

Mottó 2.

“…nincs élet, a halál előtt.”

(Európa Kiadó zenekar)

Mottó 3.

“…de ha ennyi az élet,

az enyém túl szép lett,

és ha most lenne vége,

én már azt is csak megköszönném!”

(Ismerős Arcok zenekar)

 

A halál diadala, Id. Pieter Bruegel festménye (1562)

Talán a tegnapi este után más írásra számított az a néhány ember, aki még be-be kukkant az egyre porosodóbb kávéházi asztalok mellé, ám semmi akadálya nincs annak, hogy egy ilyen helyen akár halotti tort üljünk. Elvégre a temetőkbe hordott krizantémok pompája és a sírokon pislákoló mécsesek fénye gondolatokat hív elő, életről, de leginkább halálról, múlandóságról, végzetről.

Nő és férfi szerelméből, vonzalmából, két sejt találkozásából új emberi élet sarjad, élet indul, már a fogantatás pillanatától kezdve. Ugyanebben a pillanatban születik az ítélet, ezt az életet is a halál egyszer le fogja  zárni. Vajon milyen lesz?

Évtizedeken keresztül sulykolták agyunkba az anyagelvű világnézetet, mely szerint “az anyag tudatunktól függetlenül létező objektív valóság”, magyarul az élet sem más, mint az anyag egyféle létformája, a halállal nem történik más, mint mindaz, ami valaha érzett, szeretett, gyűlölt, gondolkodott és lélegzett átalakul, szépen lebomlik, egy csontváz, sírkő, tábla, felirat őrzi emlékét mindannak, ami egykor az anyag különös játéka volt és életnek neveztük.

A legősibb vallások azonban mind állítják, hogy a halál az egyik létforma vége, ám egyben egy másik kezdete. Van amelyik lélekvándorlásban képzeli el a folytatást; a mi keresztény-keresztyén hitünk szerint a Túlvilágon, Isten ítélőszéke előtt dől el lelkünk továbbélésének módja. Ha életünket Isten világosan megfogalmazott elvárásai szerint éljük, ha bűneinket, botlásainkat őszintén megbánjuk, jó eséllyel az örök boldogság lesz osztályrészünk, ha nem így teszünk, kárhozat vár ránk, közöttük a Tisztítótűz… Akár hívők, akár ateisták vagyunk, nem járunk rosszul sem mi, sem a környezetünkben élők, ha életünket Isten tanítása szerint igyekszünk élni, a Tízparancsolatban minden elvárást megtalálunk.

Eljön a pillanat, amikor megáll a szívünk, leáll a légzésünk, oxigén hiányában elpusztulnak agyunk szürkeállományának sejtjei – az élet véget ér. Vajon milyen lesz? Vannak esetek, amikor el tudjuk indítani a leállt légzést és keringést, ha agysejtjeink még életben vannak, az újraélesztés sikeres volt. Akik így visszatértek, hasonló élményekről számolnak be: boldogság, fényes alagút, megnyugvás, a múló élet filmjének lepergése… Vajon ez a lélek üzenete, vagy az agykéregbe előre kódolva van, mint szívünkbe a ritmusszabályozás? A halál csak vég, vagy új kezdete?

Minden egyes elmúló nappal, fogy a ránk szabott idő. Reggel, mikor felkelünk, nem tudhatjuk, hogy este újra saját ágyunkban térünk-e majd nyugovóra, este, lefekvéskor nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy meglátjuk majd a reggel fényét. Nem tudjuk mikor, melyik pillanatban fejeződik be életünk. “Ha szólít az Úr, légy készen, indulnod kell!” Azt gondolom, hogy az az életszakasz, amelyet halálnak hívunk, nagyon nem mindegy, hogyan fog megtörténni! Eltekintve a fatális balesetektől, a hirtelen szívhaláltól (ez esetekben is készen kell állnunk), ha Isten engedi, hogy felkészüljünk, élnünk kell a lehetőséggel! Egész életünk egyfajta felkészülés az elmúlásra. Ha jól csináljuk, akkor lesz aki ápol, lesz aki fogja a kezünket, lesz akinek szemébe könny szökik, amikor kialszik életünk lángja. Örökké élhet a remény, az elválás csak átmeneti, a viszontlátás majd megtörténik egyszer és örömteli lesz!

Nehéz megszokni a gondolatot, hogy egyszer végleg elmegyünk és semmit nem viszünk magunkkal. Most nagyon keserű szavakat rakhatnék egymás mögé, de inkább hagyjuk… Csak legyen ott és akkor, abban a ma még nem ismert pillanatban valaki, aki fogja a kezünket…